SINGCLEAN výterový antigénny samotest na COVID-19 koronavírus softbag, 1 ks

1,00 €
S DPH
Předprodej - dodání do 7 dnů
TESTCOVIDPURP1

Testy Singclean spoľahlivo zachytávajú aj nové mutácie DELTA, LAMBDA a OMICRON .

Tento test má citlivosť 98.56%, špecificitu 99.03% a presnosť 98.84%.

mohlo by sa vám páčiť

Sme oficiálnym distribútorom testov značky Singclean Pri záujme o veľkoobchodnú spoluprácu nás kontaktujte na emaile: obchod@servatech.cz alebo na telefónnom čísle +420 277 279 330 pod voľbou číslo 2. Tento test má CE pre samotestovanie k nahliadnutiu tu . SingClean antigénové rýchlotesty na koronavírus covid-19 s vysokou citlivosťou Tento test má citlivosť 98.56%, špecificitu 99.03% a presnosť 98.84%. Legislatívne informácie pre SR Servatech sro je registrovaný, u SÚKL v systéme RZPRO, ako výrobca, distribútor a dovozca in vitro zdravotníckych pomôcok pod číslom 066974 a je tiež zapísaný v systéme ISIN. Od 1.1.2022 je možné čerpať štátny príspevok až 60Kč, pretože testy Singclean sú uvedené v zozname antigénnych testov povolených SÚKL pod Identifikačným číslom 01027141 a názvom SINGCLEAN COVID-19 Test Kit. Viac informácií k uplatneniu príspevku nájdete tu . Účel použitia Testovacia sada COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na pevnej fáze pre rýchlu a kvalitatívnu detekciu antigénu nového koronaviru 2019 v ľudskej dutine nosovej. Tento test poskytuje iba predbežný výsledok testu. Preto musí byť akákoľvek reaktívna vzorka testovaná súpravou COVID-19 (Metóda koloidného zlata) potvrdená alternatívnymi testovacími metódami a klinickými nálezmi. Testy Singclean sú spoľahlivé. Singclean je spoločnosť majúca vlastnú pobočku vo Švédsku. Firma Singclean vyrába celý rad iných testov (tehotenské, HIV, atď.). Princíp testu Testovacia sada COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na koloidné zlato. Test používa protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovacia línia T) a protilátku IgG (kontrolná línia C) imobilizované na nitrocelulózovom prúžku. Vínovo sfarbená konjugovaná podložka obsahuje koloidné zlato konjugované s inou protilátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanou s koloidným zlatom a myšími IgG-zlatými konjugátmi. Keď sa do jamky na vzorku pridá spracovaný pufer obsahujúci vzorku, spojí sa COVID-19 (SARS-CoV-2) s konjugátom protilátky COVID-19 a vznikne komplex antigénu. Tento komplex migruje nitrocelulózovou membránou kapilárnym pôsobením. Keď sa komplex stretne s líniou protilátky COVID-19 testovacej línie T, komplex sa zachytí a vytvorí farebne sfarbený prúžok, ktorý potvrdí výsledok reaktívneho testu. Absencia farebného pruhu v testovacej oblasti indikuje nereaktívny výsledok testu. Test obsahuje vnútornú kontrolu (línia C), ktorá by mala vykazovať vínovo sfarbený pás konjugátu protilátky IgG bez ohľadu na vývoj farby na ktoromkoľvek z ďalších testovacích línií. Inak je výsledok testu neplatný a vzorka musí byť znovu otestovaná novou sadou. Charakteristika výkonu 1. presnosť V tejto štúdii bolo testovaných celkom 518 vzoriek. Výsledky testovacieho činidla a kontrolného činidla boli 309 negatívnych vzoriek a 209 pozitívnych vzoriek. -family:Arial, sans-serif;color:#000000;">2. Analytická špecifickosť 3. Medza detekcie Porovnanie rôznych testovacích metód na detekciu COVID-19 Výhody antigénneho testu 1. Výsledky sú hotové za 15 minút 2. Presný diagnostický nástroj pre aktívnu infekciu 3. Jednoduchá správa a čítanie výsledkov 4. Cenovo dostupné, nie je potrebný žiadny nástroj 5. Vhodný pre testovanie v masovom meradle Vykonanie testu Pred testovaním nechajte testovaciu kazetu, vzorku a pufor na extrakciu antigénu rekalibrovať na izbovú teplotu (15-30 °C). 1. Vyberte testovaciu kazetu z uzavretého fóliového vrecka a použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak je test vykonaný do jednej hodiny. 2. Umiestnite testovacie zariadenie na čistý a rovný povrch. Postup testu: 1. Požiadajte pacienta, aby odstránil sekréty na povrchu prednej nosovej dutiny, aby bola hlava mierne naklonená a jemne a pomaly zasuňte odberovú štetičku do prednej dutiny nosnej (nosnej dierky) a niekoľkokrát otočte pre správny odber epiteliálnych buniek z hlienu. Zostaňte niekoľko sekúnd pre vstrebanie sekrétov a potom jemným točením vytiahnite štetičku. 2. Umiestnite skúmavku na extrakciu antigénu na pracovný stôl. Umiestnite fľaštičku s pufrom na extrakciu antigénu zvisle dole, stlačte fľaštičku, aby pufer odkvapkával voľne do extrakčnej skúmavky tak, bez toho aby ste sa dotkli okraja skúmavky a pridajte 6 kvapiek (asi 200 µl) do extrakčnej trubice. 3. Vložte tampónovú vzorku do extrakčnej skúmavky s vopred pridaným s pufrom na extrakciu antigénu a približne 10-krát otáčajte tyčinkou s tampónom. Pritlačte hlavu tampónu k stene skúmavky, aby sa uvoľnil antigén z tampónu, a potom ho nechajte asi minútu stáť. 4. Vyťahujte tyčinku a pritom stlačte špičku tampónu, aby z tampónu vytieklo čo najviac tekutiny. Použité tampóny zlikvidujte v súlade s metódami likvidácie biologického odpadu. 5. Nainštalujte odkvapkávač na extrakčnú skúmavku a pevne ju uzavrite a nechajte asi 1 minútu stáť. 6. Otvorte vrecko z hliníkovej fólie a vyberte testovaciu kazetu, pridajte 3 kvapky (približne 100 µl) do otvoru určenému pre vzorku na testovacej kazete (alebo pridajte 100 µl pomocou pipety) a spustite časovač. 7. Po pätnástich minutách je možné vyčítať výsledok. Nevykonávajte výklad výsledku po 20 minútach, pretože výsledky testu už môžu byť skreslené. INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV Pozitívne: Ak sa objavia ako kontrolné línie (C), tak testovacie línie (T), znamená výsledok prítomnosť Antigén COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny COVID-19. Negatívne: Ak sa objavia iba kontrolné línie (C), výsledok ukazuje, že vo vzorke neboli detekované žiadne antigény COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledok je negatívny COVID-19. Neplatný: Pokiaľ sa kontrolná čiara (C) po vykonaní testu neobjaví, je výsledok považovaný za neplatný. Najpravdepodobnejším dôvodom zlyhania kontrolnej linky je nedostatočný objem vzorky alebo nesprávne postupy. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou súpravou. Obmedzenie 1. Ak je to možné, použite čerstvé vzorky. 2. Optimálny výkon testu vyžaduje prísne dodržiavanie postupu testu popísaného v tomto príbalovom liste. Odchýlky môžu viesť k nesprávnym výsledkom.amily: 'Times New Roman', serif;"> 3. Negatívny výsledok u jednotlivého subjektu naznačuje neprítomnosť detekovateľného antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2). Negatívny výsledok testu však nevylučuje možnosť expozície alebo infekcie COVID-19. 4. Negatívny výsledok môže nastať, ak je množstvo antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke pod detekčnými limitmi testu alebo ak sa nepodarilo odobrať COVID-19 (SARS-COV-2) antigén v nosovej dutine pacienta. 5. Rovnako ako pri všetkých diagnostických testoch by konečná klinická diagnóza nemala byť založená na výsledku jediného testu, ale mala by byť stanovená lekárom až po vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych nálezov. Pozitívny výsledok testu môže vo výnimočných prípadoch ukázať aj falošnú pozitivitu. V týchto prípadoch je nutné test opakovať znova (použiť novú testovaciu sadu) a pozitivitu testovanej osoby overiť. Pokiaľ aj v takom prípade je testovaná osoba antigénnym testom COVID-19 (a vírusom SARS-CoV-2) pozitívny, je nutné čo najskôr výsledok overiť presnou PCR metódou. V tom prípade povedzte Vášmu ošetrujúcemu lekárovi alebo Vašej Krajskej hygienickej stanici či na linku 1212 pozitivitu Vašich dvoch antigénnych testov a objednajte sa na najbližší termín na potvrdzujúci PCR test. V prípade pozitivity PCR testu konajte v súlade s protiepidemickým nariadením Ministerstva zdravotníctva SR a Hygienických staníc, tj je nutné nastúpiť karanténne opatrenia. Ak je táto testovacia sada, COVID-19 Test Kit, použitá pre in vitro sebatestovanie a sledovanie existujúcej choroby COVID-19, môže pacient (testovaná osoba) na základe výsledkov tejto testovacej sady pozmeniť spôsob svojej liečby iba vtedy, ak bol v tomto zmysle náležite preškolený alebo informovaný svojim ošetrujúcim lekárom. . Varovanien', serif;"> 1. Nepoužívajte po uplynutí doby expirácie, ktorá je vyznačená na balení testovacej sady. 2. Na dosiahnutie presných výsledkov musia byť striktne dodržiavané všetky inštukcie z návodu. Všetci používatelia si musia pred vykonaním testu pozorne návod prečítať. 3. Test nepoužívajte v prípade viditeľného poškodenia niektorého z komponentov. 4. Test je určený iba na jednorazové použitie. Za žiadnych okolností ho znova nepoužívajte. 5. So všetkými vzorkami zaobchádzajte akoby obsahovali infekciu. Počas testovania dodržujte zavedené preventívne opatrenia proti mikrobiologickým rizikám a dodržujte štandardné postupy pre správnu likvidáciu vzoriek. 6. Pri testovaní vzoriek noste ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice či okuliare na ochranu očí. 7. Vlhkosť at eplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky. 8. Nevykonávajte test v miestnosti so silným prúdením vzduchu, napr. s elektrickým ventilátorom alebo silnou klimatizáciou. Skladovanie a stabilita: Súprava môže byť skladovaná pri izbovej teplote alebo v chlade (4 - 30 °C). NEZMRAZUJTE. Testovacie sady sú stabilné a teda použiteľné do dátumu expirácie vytlačeného na zapečatenom vrecku. Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirace.Testy musia zostať v uzavretom sáčku až do použitia. Po otvorení zataveného vrecka s testom použite do 30-tich minút. Pri dlhšom vystavení vzdušnej vlhkosti môžu byť výsledky testu chybné. S testom, pipetou a ostatnými súčasťami je potrebné zaobchádzať ako s potenciálne nebezpečným odpadom. Obsah balenia 1x Antigénny rýchlostest Singclean COVID-19 (metóda koloidného zlata) zatavené s vreckami proti vlhkosti 1x Tyčinka s vatovým tampónom 1x Skúmavka s 6 ml pufra 1x Návod na použitie Po použití Test a jeho časti zlikvidujte podľa uverejnenej metodiky Ministerstva zdravotníctva SR na stránke https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika Prílohy na stiahnutie: Návod Vyhlásenie o detekcii COVID-19 mutácií CE certifikácia ISO certifikácia

TESTCOVIDPURP1

Dátový hárok

Výrobce
Singclean
Typ testu
IVDst
Druh testu
Výtěrový
Počet kusů v balení
1
CE pro selftesting
Ano
close Nákupný vozík

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa Alebo Reset password