SINGCLEAN výterový antigénny rýchlostest na COVID-19 koronavírus, 20 ks

17,00 €

14,17 € DPH bez

Předprodej - dodání do 7 dnů
TESTCOVIDSCAG20

Expirace 16.12.2023

Testy Singclean spoľahlivo zachytávajú aj nové mutácie DELTA, LAMBDA a OMICRON.

Tento test má citlivosť 98.56%, špecificitu 99.03% a presnosť 98.84%.

mohlo by sa vám páčiť

Popis produktu

Sme oficiálnym distribútorom testov značky Singclean Pri záujme o veľkoobchodnej spolupráci nás kontaktujte na emaile: obchod@servatech.cz alebo na telefónnom čísle +420 277 279 330 pod voľbou číslo 2 SingClean antigénové rýchlotesty na koronavírus covid-19 s vysokou citlivosťou Tento test má citlivosť 98.56%, špecificitu 99.03% a presnosť 98.84%. Legislatívne informácie pre SR Servatech sro je registrovaný, u SÚKL v systéme RZPRO, ako výrobca, distribútor a dovozca in vitro zdravotníckych pomôcok pod číslom 066974 a je tiež zapísaný v systéme ISIN. Od 1.1.2022 je možné čerpať štátny príspevok až 60Kč, pretože testy Singclean sú uvedené v zozname antigénnych testov povolených SÚKL pod Identifikačným číslom 01027141 a názvom SINGCLEAN COVID-19 Test Kit. Viac informácií k uplatneniu príspevku nájdete tu . Účel použitia Testovacia sada COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na pevnej fáze pre rýchlu a kvalitatívnu detekciu antigénu nového koronaviru 2019 v ľudskej dutine nosovej. Tento test poskytuje iba predbežný výsledok testu. Preto musí byť akákoľvek reaktívna vzorka testovaná súpravou COVID-19 (Metóda koloidného zlata) potvrdená alternatívnymi testovacími metódami a klinickými nálezmi.e="font-size:9pt;font-family:Arial, sans-serif;"> Testy Singclean sú spoľahlivé. Singclean je spoločnosť majúca vlastnú pobočku vo Švédsku. Firma Singclean vyrába celý rad iných testov (tehotenské, HIV, atď.). Princíp testu Testovacia sada COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na koloidné zlato. Test používa protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovacia línia T) a protilátku IgG (kontrolná línia C) imobilizované na nitrocelulózovom prúžku. Vínovo sfarbená konjugovaná podložka obsahuje koloidné zlato konjugované s inou protilátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanou s koloidným zlatom a myšími IgG-zlatými konjugátmi. Keď sa do jamky na vzorku pridá spracovaný pufer obsahujúci vzorku, spojí sa COVID-19 (SARS-CoV-2) s konjugátom protilátky COVID-19 a vznikne komplex antigénu. Tento komplex migruje nitrocelulózovou membránou kapilárnym pôsobením. Keď sa komplex stretne s líniou protilátky COVID-19 testovacej línie T, komplex sa zachytí a vytvorí farebne sfarbený prúžok, ktorý potvrdí výsledok reaktívneho testu. Absencia farebného pruhu v testovacej oblasti indikuje nereaktívny výsledok testu. Test obsahuje vnútornú kontrolu (línia C), ktorá by mala vykazovať vínovo sfarbený pás konjugátu protilátky IgG bez ohľadu na vývoj farby na ktoromkoľvek z ďalších testovacích línií. Inak je výsledok testu neplatný a vzorka musí byť znovu otestovaná novou sadou. Charakteristika výkonu 1. presnosť V tejto štúdii bolo testovaných celkom 518 vzoriek. Výsledky testovacieho činidla a kontrolného činidla boli 309 negatívnych vzoriek a 209 pozitívnych vzoriek. 2. Analytická špecificita bil.cz/img/cms/Testy/tabulka_vyter_analytisticka_spec.jpg" alt="" width="900" height="227" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;" /> 3. Medza detekcie Porovnanie rôznych testovacích metód na detekciu COVID-19 Výhody antigénneho testu 1. Výsledky sú hotové za 15 minút 2. Presný diagnostický nástroj pre aktívnu infekciu 3. Jednoduchá správa a čítanie výsledkov 4. Cenovo dostupné, nie je potrebný žiadny nástroj 5. Vhodný pre testovanie v masovom meradle Vykonanie testu Pred testovaním nechajte testovaciu kazetu, vzorku a pufor na extrakciu antigénu rekalibrovať na izbovú teplotu (15-30 °C). 1. Vyberte testovaciu kazetu z uzavretého fóliového vrecka a použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak je test vykonaný dojednej hodiny. 2. Umiestnite testovacie zariadenie na čistý a rovný povrch. Postup testu: 1. Vyberte si jednu z možností A alebo B alebo C na odber testovacej vzorky. A) Požiadajte pacienta, aby odstránil sekréty na povrchu prednej nosovej dutiny, aby bola hlava mierne naklonená a jemne a pomaly zasuňte odberovú štetičku do prednej dutiny nosnej (nosnej dierky) a niekoľkokrát otočte pre správny odber epiteliálnych buniek z hlienu. Zostaňte niekoľko sekúnd pre vstrebanie sekrétov a potom jemným točením vytiahnite štetičku. B) Pri výtere zo zadnej steny ústnej dutiny zaveďte sterilnú odoberaciu štetičku, dodanú v súprave, do oblasti zadnej steny hltana, mandlí a ďalších zapálených oblastí. Dbajte, aby sa štetička nedotýkala jazyka, tvárí a zubov. C) Požiadajte pacienta, aby odstránil sekréty na povrchu prednej nosovej dutiny, aby bola hlava mierne naklonená a jemne a pomaly zasuňte odoberaciu štetičku nosnou dutinou do nosohltana. Keď narazíte na odpor, dosiahli ste zadný nosohltan, zostaňte niekoľko sekúnd na vstrebanie sekrétov a jemným točením vytiahnite štetičku. 2. Umiestnite skúmavku na extrakciu antigénu na pracovný stôl. Umiestnite fľaštičku s pufrom na extrakciu antigénu zvisle dole, stlačte fľaštičku, aby pufer odkvapkával voľne do extrakčnej skúmavky tak, bez toho aby ste sa dotkli okraja skúmavky a pridajte 6 kvapiek (asi 200 µl) do extrakčné trubice. 3. Vložte tampónovú vzorku do extrakčnej skúmavky s vopred pridaným s pufrom na extrakciu antigénu a približne 10-krát otáčajte tyčinkou s tampónom. Pritlačte hlavu tampónu k stene skúmavky, aby sa uvoľnil antigén z tampónu, a potom ho nechajte asi minútu stáť. 4. Vyťahujte tyčinku a pritom stlačte špičku tampónu, aby z tampónu vytieklo čo najviac tekutiny. Použité tampóny zlikvidujte v súlade s metódami likvidácie biologického odpadu. 5. Nainštalujte odkvapkávač na extrakčnú skúmavku a pevne ju uzavrite a nechajte asi 1 minútu stáť. 6. Otvorte vrecko z hliníkovej fólie a vyberte testovaciu kazetu, pridajte 3 kvapky (približne 100 µl) do otvoru určenému pre vzorku na testovacej kazete (alebo pridajte 100 µl pomocou pipety) a spustite časovač. 7. Po pätnástich minútach je možné vyčítať výsledok. Nevykonávajte výklad výsledku po 20 minútach, pretože výsledky testu už môžu byť skreslené. INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV Pozitívne: Ak sa objavia ako kontrolné línie (C), tak testovacie línie (T), znamená výsledok prítomnosť Antigén COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny COVID-19. Negatívne: Ak sa objavia iba kontrolné línie (C), výsledok ukazuje, že vo vzorke neboli detekované žiadne antigény COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledok je negatívny COVID-19. Neplatný:mily:Arial, sans-serif;"> Pokiaľ sa kontrolná čiara (C) po vykonaní testu neobjaví, je výsledok považovaný za neplatný. Najpravdepodobnejším dôvodom zlyhania kontrolnej linky je nedostatočný objem vzorky alebo nesprávne postupy. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou súpravou. Obmedzenie 1. Kedykoľvek je to možné, použite čerstvé vzorky. 2. Pozitívne výsledky nevylučujú bakteriálnu infekciu ani súbežnú infekciu inými vírusmi. 3. Negatívny výsledok môže nastať, ak je množstvo antigénu COVID-19 prítomného vo vzorke pod detekčnými limitmi testu alebo ak sa nepodarilo odobrať antigén COVID-19 v nosovej dutine pacienta. 4. Negatívne výsledky nevylučujú infekciu liekom COVID-19 a nemali by sa používať ako konečný alebo jediný základ pre rozhodnutie o liečbe alebo riadení pacienta. Negatívne výsledky by mali byť brané do úvahy v súvislosti s nedávnymi expozíciami pacienta, anamnézou a prítomnosťou klinických príznakov a príznakov zhodných s COVID-19. Pre presnejší výsledok testu opakujte testy alebo ich potvrďte inými testovacími metódami a odporúčajú sa klinické nálezy. Varovanie 1. Tento test nie je určený pre domáce testovanie a mal by byť vykonávaný iba zdravotníckymi pracovníkmi. 2. Optimálny výkon testu vyžaduje prísne dodržiavanie postupu testu popísaného v tomto príbalovom liste. Nedostatočný alebo nevhodný odber, skladovanie a preprava vzoriek môže spôsobiť nesprávne výsledky testu. Skladovanie a stabilita: Súprava môže byť skladovaná pri izbovej teplote alebo v chlade (4 - 30 °C). NEZMRAZUJTE. Testovacie sady sú stabilné a teda použiteľné do dátumu expirácie vytlačeného na zapečatenom vrecku.serif;font-weight:400;text-align:justify;"> Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.Testy musia zostať v uzavretom sáčku až do použitia. Po otvorení zataveného vrecka s testom použite do 30-tich minút. Pri dlhšom vystavení vzdušnej vlhkosti môžu byť výsledky testu chybné.S testom, pipetou a ostatnými súčasťami je treba zaobchádzať ako s potenciálne nebezpečným odpadom. Obsah balenia 1x Antigénny rýchlostest Singclean COVID-19 (metóda koloidného zlata) zatavené s vreckami proti vlhkosti 1x Tyčinka s vatovým tampónom 1x Extrakčná skúmavka a kvapkadlo 1x fľaštička 6 ml reakčného roztoku pufra (buffer) 1x Návod na použitie Po použití Test a jeho časti zlikvidujte podľa uverejnenej metodiky Ministerstva zdravotníctva SR na stránke https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika Prílohy na stiahnutie: Návod Grafický prospekt esty/Prehlásenie%20o%20detekciu%20COVID19%20mutácii%20DELTA%20Singclean.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Vyhlásenie o detekcii COVID-19 mutácií Výnimka pre samotestovanie do 30.6.2021 CE certifikácia ISO certifikácia

Vlastnosti produktu

Výrobce: Singclean
Druh testu: IVD
Typ testu: Výtěrový
Počet kusů v balení: 20

Prílohy

Stiahnuť

close Nákupný vozík

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa Alebo Reset password